งานพิมพ์พิเศษ (special print)

 

ฟิล์มติดกระจกรถ | สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ | สติ๊กเกอร์ติดรถเข้าหมู่บ้าน | สติ๊กเกอร์ยันต์ | สติ๊กเกอร์สองชั้น | สติ๊กเกอร์พิมพ์ด้านหลัง

สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ
สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ

รับ พิมพ์ ทำ สติํกเกอร์ ฟิล์ม ติดกระจกรถ เข้าหมู่บ้าน

press to zoom
สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ
สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ

รับ พิมพ์ ทำ สติํกเกอร์ ฟิล์ม ติดกระจกรถ เข้าหมู่บ้าน

press to zoom
สติ๊กเกอร์ยันต์ติดกระจกรถ
สติ๊กเกอร์ยันต์ติดกระจกรถ

รับ พิมพ์ ทำ สติํกเกอร์ ฟิล์ม ติดกระจกรถ ยันต์

press to zoom
สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง
สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง

รับ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ สองชั้น พิมพ์ด้านกาว พิมพ์ด้านหลัง

press to zoom
สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง
สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง

รับ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ สองชั้น พิมพ์ด้านกาว พิมพ์ด้านหลัง

press to zoom
สติ๊กเกอร์พิมพ์ลายนูนเคลือบผิว
สติ๊กเกอร์พิมพ์ลายนูนเคลือบผิว

รับ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ลายนูน เคลือบผิว หนา พิเศษ

press to zoom
////////////////////////////////////////////////////////////////////