งานพิมพ์พิเศษ (special print)

 

ฟิล์มติดกระจกรถ | สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ | สติ๊กเกอร์ติดรถเข้าหมู่บ้าน | สติ๊กเกอร์ยันต์ | สติ๊กเกอร์สองชั้น | สติ๊กเกอร์พิมพ์ด้านหลัง

สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ
สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ

รับ พิมพ์ ทำ สติํกเกอร์ ฟิล์ม ติดกระจกรถ เข้าหมู่บ้าน

สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ
สติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกรถ

รับ พิมพ์ ทำ สติํกเกอร์ ฟิล์ม ติดกระจกรถ เข้าหมู่บ้าน

สติ๊กเกอร์ยันต์ติดกระจกรถ
สติ๊กเกอร์ยันต์ติดกระจกรถ

รับ พิมพ์ ทำ สติํกเกอร์ ฟิล์ม ติดกระจกรถ ยันต์

สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง
สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง

รับ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ สองชั้น พิมพ์ด้านกาว พิมพ์ด้านหลัง

สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง
สติ๊กเกอร์สองชั้น พิมพ์ด้านหลัง

รับ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ สองชั้น พิมพ์ด้านกาว พิมพ์ด้านหลัง

สติ๊กเกอร์พิมพ์ลายนูนเคลือบผิว
สติ๊กเกอร์พิมพ์ลายนูนเคลือบผิว

รับ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ลายนูน เคลือบผิว หนา พิเศษ

////////////////////////////////////////////////////////////////////