กล่องบรรจุภัณฑ์ (packaging)

 

กล่องเครื่องสำอาง | กล่องอาหารเสริม | กล่องยา | กล่องอุปกรณ์อิเล็คททรอนิคส์ | กล่องบรรจุสินค้าขนาดเล็ก

กล่องยา
กล่องยา

รับ พิมพ์ กล่อง บรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง เครื่องสำอาง ครีม บำรุงผิว ยา อาหารเสริม

กล่องน้ำยาใส่ผม
กล่องน้ำยาใส่ผม

รับ พิมพ์ กล่อง บรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง เครื่องสำอาง ครีม บำรุงผิว ยา อาหารเสริม

กล่องเครื่องสำอาง
กล่องเครื่องสำอาง

รับ พิมพ์ กล่อง บรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง เครื่องสำอาง

กล่องขนตาปลอม
กล่องขนตาปลอม

รับ พิมพ์ กล่อง บรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง เครื่องสำอาง ครีม บำรุงผิว ยา อาหารเสริม ขนตาปลอม

กล่องครีมบำรุงผิว
กล่องครีมบำรุงผิว

รับ พิมพ์ กล่อง บรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง เครื่องสำอาง ครีม บำรุงผิว ยา อาหารเสริม

โครงกล่อง
โครงกล่อง

รับ พิมพ์ ปั๊ม โครง กล่อง

////////////////////////////////////////////////////////////////////