งานพิมพ์เพื่อการโฆษณา (print media)

 

โปสเตอร์กระดาษ | โปสเตอร์สติ๊กเกอร์ | แผ่นป้ายพีพีบอร์ด | ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก | คูปอง โปรโมชั่นต่าง ๆ

กระดาษรองจานสำหรับร้านอาหาร | แผ่นพับ | ใบปลิว

 

สติ๊กเกอร์โฆษณา
สติ๊กเกอร์โฆษณา

รับ พิมพ์ สติีกเกอร์ โฆษณา ติด ร้านอาหาร

สติ๊กเกอร์โฆษณา
สติ๊กเกอร์โฆษณา

รับ พิมพ์ สติีกเกอร์ โฆษณา ติด ร้านอาหาร

สติํกเกอร์โฆษณาหนัง
สติํกเกอร์โฆษณาหนัง

รับ พิมพ์ สติีกเกอร์ โฆษณา โปรโมท หนัง ภาพยนตร์

สติ๊กเกอร์โฆษณา
สติ๊กเกอร์โฆษณา

รับ พิมพ์ สติีกเกอร์ โฆษณา ติด ร้านอาหาร

สติ๊กเกอร์ตัวละครนิยาย
สติ๊กเกอร์ตัวละครนิยาย

รับ พิมพ์ สติ๊กเกอร์ ตัวละคร นิยาย

กระดาษใส่ของพรีเมียม
กระดาษใส่ของพรีเมียม

รับ พิมพ์ กระดาษ ของพรีเมียม

////////////////////////////////////////////////////////////////////